CO JE PROGRAM OMAMA?

Jedná se o program po vzoru slovenského Programu Omama,
který je realizován organizací Cesta von (SK).

Program je zaměřen na rozvoj dětí do tří let věku ze sociálně vyloučených lokalit,
zmocňování rodin v generační chudobě a posilování rodičovských kompetencí. 

Jak program probíhá?

Každou maminku s dítětem, která do programu vstoupí, navštěvuje vždy 1x týdně Omama, která provádí výukové lekce. Lekce probíhají nejčastěji v domácnostech rodin a během každé návštěvy se Omama věnuje dítěti podle jeho věku a schopností zhruba 15-30 minut. Každá lekce je zahajována rolničkou a poté se s dítětem provičuje jemná a hrubá motorika (práce s rukou, prsty, nebo s celým tělem), předčítá se knížka, aby si děti rozšiřovaly slovní zásobu a také se během každé lekce pracuje se speciálními vzdělávacími kartami Play Wisely. Po skončení lekce s miminkem, se Omama zároveň věnuje také osobě, pečující o dítě - nejčastěji maminkám.

Jednou za čas se také koná tzv. Rodičovský klub, což je pravidelné setkání maminek s našimi pracovnicemi, které poskytuje prostor pro sdílení zkušeností, vzájemnou podporu a odpovědi na otázky týkající se mateřství.  

Kdo je Omama?

Omama je romskou vyškolenou pracovnicí, která provádí výukové lekce. Omama je tady pro maminku - je jí kamarádkou, průvodkyní a osobou, které se může svěřit nebo se na ní obrátit s jakýmikoliv otázkami, ať už ohledně péče o miminko, nebo s nepravdami, které kolují rodinami po generace. 
Každá Omama má na starosti podle typu úvazku zhruba 15-21 rodin a za každou z nich dochází vždy 1x týdně.

Cílem programu je dosažení rozvoje schopností nutných pro úspěch v osobním i profesním životě.