Jsme organizace Cesta von CZ, z.s., a do České republiky přinášíme program Omama, který vzešel z úspěšného projektu stejného jména na Slovensku. Fungujeme v městech Moravskoslezského kraje již necelé dva roky a vše to začalo s touhou udělat změnu v životech těch, kteří to potřebují nejvíce. 

Naše práce spočívá v rozvoji dětí od 0 do 3 let věku a jejich rodičů ze sociálně vyloučených lokalit, kdy se zaměřujeme na posilování rodičovských kompetencí a na zmocňování rodin, které čelí výzvám generační chudoby.

Věříme, že rané dětství je klíčovým obdobím pro formování budoucnosti každého jednotlivce.
V tomto období je dítě jako houba, která nasává všechny základní dovednosti, znalosti a city. Chceme se postarat o to, aby tyto první kroky byly pevné a plné podpory. 

Proto jsme se zaměřili na vytváření prostředí, kde se děti mohou rozvíjet v lásce, bezpečí a podpoře, zatímco jejich rodiče získávají nástroje a dovednosti potřebné k tomu, aby se postavili výzvám rodičovství v těchto nelehkých podmínkách.
Posilování rodičovských kompetencí považujeme za klíčový faktor pro udržitelný a trvalý rozvoj rodin a rozvoj dítěte do 3 let je také nezastupitelný.

Naším cílem není pouze poskytnout dočasnou pomoc, ale skutečně zmocňovat rodiny, aby se staly aktivními účastníky své vlastní cesty k lepší budoucnosti.
Věříme, že tímto způsobem můžeme ovlivnit nejen jednotlivce, ale také širší společnosti.

HODNOTY NAŠÍ ORGANIZACE

Přátelství

Buď empatický a lidský, buduj a udržuj vztahy, respektuj jiné.

Spolupráce

Spojuj se, podporuj tým, pomáhej a žádej o pomoc.

Inovativnost

Neboj se změn a hledej originální cesty.

Růst

Stále se uč, vzdělávej, pracuj na sobě.

Spolehlivost

Dotahuj věci a dávej alespoň o kousek víc, než je třeba.

Posilování

Přebírej iniciativu a odpovědnost za sebe a vést k tomu i jiné.

Důvěryhonost

Hraj fér, drž slovo.