PROČ PROGRAM OMAMA?

Program Omama se mimo rozvoj dětí věnuje podpoře rodin v situaci sociálního vyloučení a ohrožených mezigenerační chudobou
a vznikl s cílem přinášet konkrétní pomoc a změny v životech rodin, které se nacházejí v obtížné sociální situaci. 


Cyklus generační chudoby je sociální fenomén, který vytváří začarovaný kruh, kde nízký socioekonomický status
a omezený přístup ke zdrojům jsou přenášeny z rodičů na potomky.  

Programy, jako je Omama, které se zaměřují na raný věk dětí a posilování rodičovských dovedností, mohou hrát klíčovou roli v přerušení tohoto cyklu a podpoře rodin v hledání udržitelných a lepších životních podmínek.
 • V roce 2019 bylo v ČR ohroženo 16,2 % obyvatel chudobou a sociálním vyloučením. 
 • Podle dat WHO mají jedinci z nižších sociálních vrstev často horší zdraví a nižší očekávanou délku život.

Dopady chudoby a sociálního vyloučení:

 • Omezený přístup ke vzdělání a zaměstnání
 • Nevyhovující podmínky k bydlení
 • Cyklus chudoby
 • Zvýšené riziko chronických onemocnění a omezený přístup k zdravotní péči či jiným zdrojům
 • Psychosociální problémy (jako deprese, úzkosti nebo nízké sebevědomí)
 • Omezené sociální příležitost → izolace a osamocení
 • Nízká kvalita života
 • Náchylnost ke kriminální činnosti a užívání návykových látek (jako způsob úniku)
 • Nedostatečná a nekvalitní strava 

JAK POMÁHÁ PROGRAM OMAMA

 1. Rozvoj dětí a podpora vzdělávání: Omama klade důraz na rozvoj dětí v raném věku, což může ovlivnit jejich budoucnost, přispívá k připravenosti dětí na vzdělávání a snaží se přetrhnout cyklus mezigenerační chudoby.
 2. Emocionální a psychosociální podpora: Rodiny získávají nejen materiální podporu, ale také psychosociální pomoc, která jim pomáhá zvládat náročné situace.
 3. Individuální přístup: Každá rodina má svou vlastní Omamu, která přináší individuální podporu a lekce přímo do domovů.
 4. Sociální spojení: Omama nejenom poskytuje výukové lekce, ale také buduje silné sociální spojení jak v rodině tak i mezi rodinami, čímž podporuje vytváření komunity.
 5. Prevence sociálního vyloučení: Intervence v raném věku dětí a posílení rodinných vazeb představují efektivní prevenci sociálního vyloučení.
 6. Posilování rodičovských dovedností: Program aktivně pracuje na posilování dovedností rodičů, aby byli schopni lépe řídit finanční a rodinné záležitosti.


Jak se můžete připojit?

Aktivní podpora
Podpořte nás ve snaze zmírnit dopady chudoby a sociálního vyloučení. Sdílejte informace, přispívejte k diskusím a zvažte možnost podpory programu Omama.

Kontaktujte nás
Máte otázky nebo zájem o bližší informace? Obraťte se na nás prostřednictvím kontaktního formuláře nebo skrze naše kontakty. Těšíme se na vaše podněty! ❤