I v novém roce navštěvujeme maminky s dětmi a pomáháme jim s jejich rozvojem.

06.01.2023

Pro tuto maminku to byla úplně první lekce a holčička Florencia poprvé strávila delší čas s naší Pheňori Sylvou.