Cíle naších lekcí

09.10.2022

Spolu s maminkami se radujeme z každého pokroku ve vývoji jejich dětí! Pomocí našich lekcí chceme docílit toho, aby měly následně jednodušší cestu do školky a školy.
S maminkami zároveň posilujeme jejich rodičovské kompetence a dodáváme sebevědomí ke změně, ať už malé, nebo velké. 

Projekt podpořil Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a zmocnění znevýhodněných skupin. Program je financován z Fondů EHP a Norska. #sodvahou